На побережье земельные участки дороже

На побережье земельные участки дороже

С 2000 по 2018 годы земельные участки подорожали почти на 200%. Об этом сообщают нотариусы в своём недавнем исследовании. Это не могло не отразиться на ценах на недвижимость в целом. Так в материковой части страны они прибавили 15% в указанный отрезок времени.

Основной рост цен на земельные участки пришёлся на период с 2000 по 2008 годы – на 170%. В период с 2009 по 2018 годы они подорожали всего на 8%. В 2008 году в мире разразился экономический кризис, и рынок недвижимости во Франции стал биполярным.  В богатых городских районах цены на земельные участки продолжали идти вверх, а в сельских районах они стагнировали, а иногда и вовсе снижались.

В крупных городах цены выше

Рекордных отметок цены на земельные участки достигли в крупных городах. По данным нотариусов, в 2018 году средняя цена квадратного метра земли в крупных городских поселениях была равна 130 евро. В пригородных коммунах квадратный метр земли продавался в среднем за 90 евро. В сельских коммунах ещё дешевле – в среднем за 45 евро.

Нотариусы отмечают, что быстрей всего росли цены на земельные участки в пригородах. Им даже удалось сократить своё отставание от цен на земельные участки под застройку в крупных городах. Если в 2000-м году отставание было в 2.1 раза, то в 2018 году – уже в 1.5 раза. Рост цен в пригородных районах, главным образом, приходится на начало 2000-х годов. После 2008-го года они росли медленнее.

Заметное расхождение в ценах между департаментами

Если изучать департамент за департаментом, то можно увидеть существенное расхождение в ценах между некоторыми из них. По данным нотариусов, с 2000 по 2018 годы в департаменте Крез были самые низкие цены на земельные участки. До 2009 года Эльзас, Прованс-Альпы-Лазурный берег, Лангедок-Руссильон и Иль-де-Франс были самыми дорогими регионами. «Высокие цены распространились на расположенные по соседству департаменты. К настоящему времени на юге-востоке страны образовалась непрерывная зона высоких цен», – отмечают нотариусы в своём исследовании. Среди территорий, где цены выросли наиболее резко, следует выделить пограничный район на севере, атлантическое побережье, а также местность от Уазы до Марны.

В коммунах на побережье цены на 57% выше

Исследование нотариусов показывает, что близость берега (озера, моря, реки) существенно увеличивает цены на земельные участки. В сельских коммунах участки на берегу стоят в среднем на 57% дороже, чем остальные. В крупных городах и пригородных коммунах они дороже в среднем на 18% и 41% соответственно.

На узбережжі земельні ділянки дорожче

З 2000 по 2018 роки земельні ділянки подорожчали майже на 200%. Про це повідомляють нотаріуси в своєму недавньому дослідженні. Це не могло не відбитися на цінах на нерухомість в цілому. Так в материковій частині країни вони додали 15% в зазначений відрізок часу.

Основне зростання цін на земельні ділянки припав на період з 2000 по 2008 роки – на 170%. У період з 2009 по 2018 роки вони подорожчали всього на 8%. У 2008 році в світі вибухнула економічна криза, і ринок нерухомості у Франції став біполярним. У багатьох міських районах ціни на земельні ділянки продовжували йти вгору, а в сільських районах вони стагнували, а іноді і зовсім знижувалися.

 

У великих містах ціни вище

Рекордних позначок ціни на земельні ділянки досягли в великих містах. За даними нотаріусів, в 2018 році середня ціна квадратного метра землі в великих міських поселеннях дорівнювала 130 євро. У приміських комунах квадратний метр землі продавався в середньому за 90 євро. У сільських комунах ще дешевше – в середньому за 45 євро.

Нотаріуси відзначають, що швидше за все росли ціни на земельні ділянки в передмістях. Їм навіть вдалося скоротити своє відставання від цін на земельні ділянки під забудову в великих містах. Якщо в 2000-му році відставання було в 2.1 рази, то в 2018 році – вже в 1.5 рази. Зростання цін в приміських районах, головним чином, припадає на початок 2000-х років. Після 2008-го року вони росли повільніше.

 

Помітна розбіжність в цінах між департаментами

Якщо вивчати департамент за департаментом, то можна побачити істотну розбіжність в цінах між деякими з них. За даними нотаріусів, з 2000 по 2018 роки в департаменті Крез були найнижчі ціни на земельні ділянки. До 2009 року Ельзас, Прованс-Альпи-Лазурний берег, Лангедок-Руссільон і Іль-де-Франс були найдорожчими регіонами. «Високі ціни поширилися на розташовані по сусідству департаменти. До теперішнього часу на півдні-сході країни утворилася безперервна зона високих цін », – відзначають нотаріуси в своєму дослідженні. Серед територій, де ціни виросли найбільш різко, слід виділити прикордонний район на півночі, атлантичне узбережжя, а також місцевість від Уази до Марни.

У комунах на узбережжі ціни на 57% вище

Дослідження нотаріусів показує, що близькість берега (озера, моря, річки) істотно збільшує ціни на земельні ділянки. У сільських комунах ділянки на березі коштують в середньому на 57% дорожче, ніж інші. У великих містах і приміських комунах вони дорожче в середньому на 18% і 41% відповідно.

 

 

 

Compare

Enter your keyword