Францияда уй сотиб олишни хохловчилар, бир қанча кỹчмас мул агентликлари иш олиб борадиган тушунчаларни билиб олишига тỹғри келади. Номларнинг кỹпчилигини объектларнинг таснифини тушунарлироқ қилиш учун улар рус тилидан олган, лекин ноаниқлилик натижатисида қолиб кетган ва улар билан харидорга айни керак бỹлган нарсани излашни бошлашдан олдин танишиб чиққан маъқул.
Баъзан риэлторлар «коттедж» тушунчасини киритади, лекин Францияда бу сỹз кам ишлатилади. Бу ном айни биз ỹрганиб қолган нарсани англатади – замонавий, кенг, қулай уй. Яъни уй эски ёки замонавий бỹлиши мумкин, лекин эски коттедж деган тушунча мавжуд эмас.

Ҳовли тушунчаси кенгроқ маънога эга. У уйнинг ỹзи,, мол ва асбоб-ускуналар учун қурилишлар, парк, боғ ва экин майдонини ỹзида акс эттирувчи қурилишлар мажмуасини англатади. Ҳашаматли шаҳар ҳовлиси боғ меъморчилиги, фонтанлар, ҳовуз, кичкина кỹприк ва бошқада кичкина меъморий шакллар билан безатилган боғга эга бỹлиши мумкин. Қишлоқ ҳовлиси одатда экин майдони ёки боғ,омборхона ва молхонага эга бỹлади.

Ҳар қандай ҳолатда ҳам ҳовлида катта бỹлмаган ер майдони бор бỹлади. Бутун мажмуа агар қишлоқ хỹжалиги маҳсулотларини етиштирадиган бỹлса, маълум ҳажмда – асосан, шахсий эҳтиёжи учун етиштирадиган бир оила учун мỹлжалланган.

Ҳовли поместьедан кенглиги билан фарқланади. Унда ҳам ҳудди шу нарсалар бор бỹлади, лекин мулкдорнинг қарамогида ёки ижарада жойлашган ҳудуд сезиларли даражада катта бỹлади, ва унда қишлоқ хỹжалиги маҳсулотлари сезиларли ҳажмда ишлаб чиқарилади. Бу хозирги пайтда биз ферма деб аталайдиган нарса эмас. Буни ранчо, фазенда ёки гасиендага таққослаш мумкин. Россия фермасидан французлар поместьеси жуда шинамлилиги, ривожланган ландшафт ва меъморий дизайни билан ажралиб туради. Поместье мерос тарикасида ỹтиб боради ва бутун бир уруғнинг бошпанаси ҳам бỹлиши мумкин.

Франциядаги узумзорлар кỹпинча поместьенинг бир қисми ҳисобланади. Баъзан узумчиликдан бошқа, у ерда вино ишлаб чиқариш, мол бокиш, бошқа мевалар ва сабзавотлар ỹстириш билан ҳам шуғулланишади. Қачонлардир Россияда поместьелар подшоҳга қилган хизмати учун ҳадя этилган ва ҳаётларининг оҳирларигача эгалик қилинадиган бỹлган, яъни вактинча – хỹжайинининг хаётининг оҳиригача.

Сỹнгра поместьелар мерос тариқасида ỹтиб бошлад, яъни мулкчилик ҳуқуки ерга эгалик килиш хусусиятига эга бỹла бошлади. Мерос тариқасида ỹтиш ҳақидаги 1714-йилги карор билан мулкчиликнинг ушбу тури Россияда именье деб атала бошлади. Шунинг учун «именье» ва «поместье» тушунчаларини синонимлар деб ҳисоблаш мумкин, лекин, барибир, именье – тоза русча ном, ва риэлторлар мижозларга тушунарлирок бỹлиши учун уни кундаликли ишлатиладиган сỹзлар қаторига киритади.

Бугунги кунда Россияда именье деганда фонтанлар, боғлар ва юпкаланган ландшафтга эга ҳашаматли виллалар тушинилади. Айни ушбу маънони агентликлар Францияда именье таклиф қилишда қỹлланади.

Францияда кỹчмас мулк сотиб олмоқчи ёки ижарага олмоқчи бỹлганлар кỹпинча «вилла» тушинчасига дуч келишади ва уни коттедж ёки ҳовли билан адаштиришади. Агар «вилла» тушунчасининг даслабки киритилган маъносига назар ташлайдиган бỹлсак, билишимиз мумкинки, бундай иморат йил давомида яшаш учун мỹлжалланмаган, бу эса унинг ичида иситиш тизими йỹқ бỹлиши мумкинлигини билдиради. Виллани доимий яшаш учун ҳарид қилаётганда, албатта бу ҳолатни ҳисобга олиш лозим.

Одатда, вилла деганда коллона, ротонда, портик, қишги боғ, мраморли кисм, фреска ва бошка қисмлар каби италянча стиль элементларига эга ҳашаматли, шинам уй тушинилади.
Одатда илик денгизлар қирғогидаги ерга, чиройли тарзда яшил ранга келтирилган ҳовлига эга дабдабали иморатлар вилла деб аталади.

Замонавий виллалар террасалар ва балконларга эга икки ёки ундан кỹп қабатли қилиб қурилади, унинг ҳудудида эса чỹмилиш ҳовзаси курилади. Оҳирги йилларда виллалар нафакат курортли жойларда, балки катта шаҳарларнинг четларида ҳам қурилади. Уларнинг ҳажми кичирайиб борган сари уларга кетадиган харажатлар ҳам камаяди. Намунали, иффатли европа вилласи бир ярим каватдан иборат бỹлиб, икки юз квадрат метр атрофидаги майдонга ва катта бỹлмаган томорқага эга бỹлади, яъни вилла тушунчаси бизнинг шинам дача ҳақидаги тушунчамизга мос келади. Ўртача бундай вилланинг курилишига 100 минг евро кетади.

Катта, классик, ỹрта ер денгизи виллалари асосан ỹтган асрнинг ỹрталарида қурилган ва улар ҳозирги пайтда жамоавий дам олиш жойлари сифати хизмат қилади, лекин хохловчилар Францияда вилла – битта оила учун курорт меъморлиги намунасини сотиб олишлари мумкин. Вилла танлашда албатта риэлтордан у нимани назарда тутаётганлигини аниқлаштириб олиш лозим, сабаби кỹпчилик агентлар Францияда ҳар қандай уйни вилла деб аташади.

Compare

Enter your keyword