AlexandrDrog.ArendaLazurTM (CofranceSARL) arkaly Irlandiýada öý kärendä aldyk.Bize zerur görnüşini çalt tapdylar, internet arkaly fotosuratlary ugratdylar. Janly görüşi hem operatiw ýagdaýda guradylar, zerur möhlet üçin şertnamany baglaşmaga ýardam berdiler, hukuk aýratynlyklaryny düşündirdiler. Poçtamyza we telefonumyza hiç hili spam ugratmaýandyklary üçin aýratyn minnetdarlyk bildirýärin, bu ýagdaý bolsa biziň zamanamyzda örän seýrekdir.

Read More

Compare

Enter your keyword