დანახარჯები, რომლებიც უნდა იქნას მიღებული მხედველობაში საფრანგეთში უძრავის ქონების შეძენამდე

უძრავი ქონების შეძენა საფრანგეთში საცხოვრებლად, დასვენებისთვის ან ინვესტირების სახით არის საინტერესო პერსპექტივა, მაგრამ სპეციალისტების გამოცდილებით ბევრი არ არის დარწმუნებული (ან არც კი წარმოუდგენიათ) დამატებით დანახარჯებში, რომლებსაც ისინი წააწყდებიან გარიგების დადებისას.

ფართო გაგებით არსებობს დამატებითი ხარჯების ორი ძირითადი კატეგორია, რომლებმაც შეიძლება არსებითად გააძვირონ გარიგება. ეს არის პირდაპირი დანახარჯები ძიებასა და შეძენაზე და აგრეთვე ობიექტის შენახვის ხარჯები.

პროფესიული და გამოცდილი სპეციალისტები დაგეხმარებიან წინასწარ განსაზღვროთ დამატებითი8 დანახარჯების ოდენობა, არც იძლევა შემდგომში არასასიამოვნო სიურპრიზების არარსებობის გარანტიას. განვიხილოთ ხუთი ყველაზე მნიშვნელოვანი.

недвижимости во Франции
  1. საფრანგეთში ხელსაყრელი უძრავი ქონების ძიება
  1. ჯერ კიდევ უძრავი ქონების შეძენის ოფიციალური პროცესის დაწყებამდე უნდა იქნას გათვალიწინებული მომავალი სატრანსპორტო ხარჯების ფაქტი, რათა მაქსიმალურად შეისწავლოთ ყველა რეგიონი და მათში საცხოვრებელი ობიექტები. ტრანსპორტზე უშუალო დანახარჯების გარდა უნდა დაამატოთ საცხოვრებელი ხარჯები და აგრეთვე ისეთი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ასპექტების ანაზღაურება, როგორიცაა კვება. აქვე შეგიძლიათ მიაკუთვნოთ შემოსავლების დანაკარგი, რომელსაც თქვენ  გარდაუვლად მიიღებთ სამუშაო პროცესიდან მოწყვეტისას.   ძებნისთვის მცოდნე და გამოცდილი სპეციალისტის მოწვევა გახდის პროცესის ამ ნაწილს მაქსიმალურად მარტივს და სასიამოვნოს, მაგრამ სატრანსპორტო ხარჯებმა მაინც შეიძლება მნიშვნელოვნად გააძვიროს  გარიგება და თქვენ უნდა იყოთ მზად ამისათვის. 2. უძრავი ქონების გაყიდვის აგენტის საკომისიო
  1. უძრავი ქონების გაყიდვის აგენტის ჰონორარი საფრანგეთში, როგორც წესი, ვარირებს ობიექტის ღირებულების 5%-დან до 10%-მდე, ამის გარდა საჭიროა TVA-ს (taxe sur la valeur ajoutée) – დღგ-ს ფრანგული ექვივალენტის გადახდა. იმის მიუხედავად, რომ რიელტერს იყვანს გამყიდველი, ორივე მხარე იქნება ჩართული შეთანხმების დადების პროცესში სახელწოდებით«mandate de vente», რომელშიც მითითებულია თუ კონკრეტულად ვინ იხდის საკომისიოს. ჩვეულებრივ ის აწვება ფინანსური წნეხით მყიდველზე.   თუმცა მყიდველისათვის ამ ხელშეკრულებას არ გააჩნია იურიდიული ძალა, მაგრამ, თუ თქვენ უარს განაცხადებთ სააგენტო საკომისიოს გადახდაზე, სავარაუდოდ თქვენ მოგიწევთ შეთანხმება გამყიდველთან, რომელიც შეეცდება თავისი დამატებითი ხარჯების ტვირთის შემსუბუქებას და საბოლოო ჯამში გარიგება დაგიჯდებათ გაცილებით მეტი, ვიდრე თქვენ თავდაპირველად ვარაუდობდით.
недвижимости во Франции

3. სანოტარო მოსაკრებლები

  1. ადგილობრივი კანონების თანახმად თქვენ არ შეგიძლიათ საფრანგეთში უძრავი ქონების შეძენა ნოტარიუსის მოწვევის გარეშე.   ნოტარიუსები მოიწვევა მთავრობის მიერ ყველა გადასახდელი გადასახადების შესაგროვებლად და ყველა სამართლებრივი მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად. სანოტარო გადასახადი ტარიფიცირებულია მცოცავი შკალით უკუ პროპორციულობით, ეს კი იმას ნიშნავს, რომ რაც უფრო მაღალია უძრავი ქონების ფასი, მით უფრო დაბალია საპროცენტო განაკვეთი. თქვენი ხარჯების მიახლოებით დაგეგმვისათვის ივარაუდეთ ობიექტის ღირებულების 6%-დან 8%-მდე. 4. საფრანგეთში საბანკო ანგარიშის მომსახურების მოსაკრებლები
  1. რასაკვირველია, საფრანგეთში ქვეყანაში უძრავი ქონების შეძენამდე ანგარიშის გახსნას აქვს აზრი იმ შემთხვევაშიც კი თუ თქვენ გეგმავთ შეძენილი საცხოვრებლის გამოყენება მხოლოდ დასვენებისთვის.   ამის მიუხედავად საბანკო ოპერაციები საფრანგეთში არ ტარდება უფასოდ და ანგარიშის მომსახურებისათვის საჭიროა ყოველთვიური გადასახადის შეტანა, ჩვეულებრივ, დაახლოებით 8 ევრო თვეში. ევროკავშირს სხვა ქვეყნების გადახდებიც კი დამატებით უნდა იქნას გადახდილი. ასე, მაგალითად, 500 ფუნტი სტერლინგის გადარიცხვა დიდი ბრიტანეთიდან საფრანგეთში დაგიჯდებათ დამატებით  £25, რომლის ანგარიშზე ჩარიცხვისათვის ფრანგული ბანკი აიღებს კიდევ 3 ევროს. შესაძლოა, ეს მხოლოდ ზღვაში წვეთია საფრანგეთში უძრავი ქონების შეძენის ჯამურ დანახარჯებთან შედარებით, მაგრამ ეს მაინც არის დამატებითი დანახარჯები, რომლებსაც თქვენ წააწყდებით.
недвижимости во Франции

5. საკომისიო მოსაკრებელი ვალუტის დახურდავებისათვის

  1. როგორც წესი, მსხვილი ბანკები იღებენ ყველაზე დიდი საკომისიოებს მნიშვნელოვანი ოდენობის თანხის სხვა ქვეყანაში გადარიცხვისათვის. ამდენად, ძირითადი გადახდის ტრანსფერისათვის ვალუტის გადასახურდავებელი კომპანიის მოწვევა დაგეხარჯებათ ფულის დაზოგვაში, ვინაიდან კერძო ოპერატორები გაცილებით უფრო მოკრძალებულად უდგებიან ფასის წარმოქმნის პროცესს.   ამის მიუხედავად, საზღვარგარეთ უძრავი ქონების შემძენები უპირატესობას ანიჭებენ ფორვარდულ კონტრაქტებს, რომლებიც აფიქსირებენ გაცვლით კურს ხელშეკრულების დადების მომენტიდან ვადით ორ წლამდე. ეს ნიშნავს, რომ როდესაც მოვა ფულის გადარიცხვის დრო თქვენ გააკეთებთ ამას იმ გაცვლითი კურსით, რომელზეც წინასწარ მოილაპარაკეთ და არა მიმდინარით. რასაკვირველია ამას შეიძლება ჰქონდეს უზარმაზარი მნიშვნელობა (როგორც დადებითი, აგრეთვე უარყოფითი) ბაზრის რყევებიდან გამომდინარე. მაგრამ ეს დაგეხმარებათ დაზოგვაში ვინაიდან თქვენ წინასწარ გეცოდინებათ რა თანხა თქვენ ეროვნულ ვალუტაში დაგჭირდებათ იმისათვის, რომ გადაიხადოთ შენაძენი ევროში. რეზიუმე არსებობს მრავალრიცხოვანი დამატებითი ხარჯები, რომლებიც დაკავშირებულია საფრანგეთში უძრავი ქონების შეძენასთან. თუმცა, თუ თქვენთვის ცნობილია ამის შესახებ, თქვენ შეგიძლიათ წინასწარ ჩადო ისინი ბიუჯეტში, რათა იყოთ მაქსიმალურად მომზადებულები შთამბეჭდავი მოგზაურობისათვის. თუ თქვენ გეგმავთ უძრავი ქონების შეძენას ლაჟვარდოვან სანაპიროზე და თქვენ დაგჭირდებათ პროფესიონალი ფდა გამოცდილი ექსპერტი, ნუ მოგერიდებათ მიმართოთ კომპანია კოფრანსს. დაუკავშირდით მენეჯერებს დღეს, რათა მიიღოთ კონსულტაცია, გაფანტოთ ყველა ეჭვი და გადადგათ პირველი ნაბიჯი რივიერაზე საკუთარი სახლის შეძენისაკენ. ოლღა შოშინა

Related Posts

Compare

Enter your keyword