როგორ მიიღოთ იპოთეკა საფრანგეთში უძრავი ქონების შესაძენად

თუ თქვენთვის ხელმისაწვდომია უძრავი ქონების შეძენა საფრანგეთში, თქვენ ხართ ბედნიერი უმცირესობის წარმომადგენელი. ადამიანების უმეტესობას, რომლებმაც მიიღეს საზღვარგარეთ საცხოვრებლის შეძენის გადაწყვეტილება, იძულებულნი არიან მიმართონ იპოთეკას.

ფინანსებს არასდროს არ შეიძლება ჩაითვალოს მარტივ თემად, მაგრამ სხვა ქვეყნის წესები და კანონები ხდიან მას კიდევ უფრო რთულს. ამ მოკლე სახელმძღვანელომ უნდა მოგცეთ პასუხები ზოგიერთ კითხვაზე და მოგცეთ შესაძლებლობა განსაზღვროთ თუ როგორ მიიღოთ კრედიტი უძრავი ქონების შესაძენად.

недвижимость

შესაძლებელია თუ არა არარეზიდენტის მიერ იპოთეკის აღება საფრანგეთში?

კი, თუმცა ეს შედარებით მეტ დროის დაიკავებს ვიდრე იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ უკვე ცხოვრობთ საფრანგეთში. პროცესის დაჩქარების ერთ-ერთი ხერხი არის ერთ-ერთ ადგილობრივ ბანკში ანგარიშის გახსნა და დეპოზიტის რეგულარულად შევსება. ეს აგრეთვე გახდება შესანიშნავი დახმარება, როდესაც საუბარი წავა გადახდისუნარიანობის დადასტურებაზე.

იპოთეკური განაკვეთების საფრანგეთში გაცილებით უფრო მომხიბვლელია ვიდრე რუსეთში და პოსტსაბჭოთა სივრცის სხვა ქვეყნებში და ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში მოხდა იმ ბანკების რიცხვის მნიშვნელოვანი ზრდა, რომლებიც სთავაზობენ მომსახურებას  უცხოელ კლიენტებს, რაც მნიშვნელოვნად ამარტივებს განაცხადების მიღებისა და განხილვის პროცესს.

რა უნდა გააკეთოთ იმისთვის, რომ მიიღოთ იპოთეკური სესხი საფრანგეთში?

ფრანგი კრედიტორები არ იყენებენ პოტენციური სხვა ქვეყნებიდან მსესხებლების საკრედიტო ისტორიებს, ამის ნაცვლად ისინი აფასებენ განაცხადებს, რა დროსაც იყენებენ მონაცემებს ოფიციალური შემოსავლების შესახებ. თქვენი ფინანსური მდგრადობის დასტური გახდება ლეგალური შემოსავლის მოცულობა ბოლო სამი თვის განმავლობაში; თუ თქვენ მუშაობთ საკუთარ თავზე, თქვენ მოგიწევთ ბოლო ორი წლის შემოსავლების შესახებ ინფორმაციის წარდგენა.

პრეტენდენტთა უმრავლესობის შეფასებისთვის გამოიყენება სტანდარტული სესხის შეფარდება შემოსავლებთან როგორც ერთი სამთან, სხვაგვარად რომ ვთქვათ ეს ნიშნავს, რომ თქვენი ყოველთვიური შემოსავლის დაახლოებით მესამედი შეიძლება მიმართულ იქნას იპოთეკის გადასახადების დასაფარად.

თქვენ აგრეთვე მოგიწევთ წარადგინოთ ხელმოწერილი ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულება თქვენს მიერ შერჩეულ უძრავ ქონებაზე საფრანგეთში. ხშირ შემთხვევაში ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულების ხელმოწერაზე თქვენ უარს გეტყვიან სანამ თქვენ არ მიიღებთ ბანკის წინასწარ თანხმობას. იყავით კავშირზე იპოთეკური დაკრედიტების მენეჯერთან და მოსთხოვეთ მას ეგრეთწოდებული ბანკის პრინციპული თანხმობა, სადაც იქნება მითითებული საორიენტაციო თანხა, რომელიც ბანკს შეუძლია მოგცეთ თქვენ  სესხის სახით – ეს დოკუმენტი დაგეხმარებათ გამყიდველთან შემდგომ მოლაპარაკებებში.

გარდა ზემოაღნიშნულისა თქვენ აგრეთვე დაგჭირდებათ შემდეგი დოკუმენტები:

– მოქმედი პასპორტი;

– ქორწინების მოწმობა (არსებობისას);

– ბოლო საგადასახადო დეკლარაცია;

– ერთ-ერთ ადგილობრივ ბანკში ანაბრის არსებობის დასტური.

აღსანიშნავია, რომ თუ თქვენ იმყოფებით ოფიციალურ ქორწინებაში ან სამოქალაქო პარტნიორობაში, ორივე პარტნიორი იქნება პასუხისმგებელი იპოთეკის დაფარვაზე, მიუხედავად იმისა თუ ვის სახელზეა გაფორმებული კრედიტი.

ипотека

რა ვარიანტები არსებობს?

ფრანგული ბანკები ყოველთვის ემხრობიან თავის საკრედიტო პოლიტიკას. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ფიქსირებულ და ცვლად (მცოცავ) განაკვეთს შორის, თუმცა სახეზეა უპირატესობის მინიჭება სწორედ ფიქსირებული განაკვეთისთვის. ფრთხილად იყავით იპოთეკურ სესხებთან, რომლებშიც ცვლადი განაკვეთი ითვალისწინებს ყოველთვიურ გადახდებს. ისინი ცნობილია როგორც as prêt modulable, რომლებიც გრძელდება, თუ საპროცენტო განაკვეთი სცდება გარკვეულ თანხას.

კრედიტის ტიპიური მაქსიმალური ოდენობა განმცხადებლებისათვის შეადგენს 85%. კრედიტი არსებული უძრავი ქონების საფრანგეთში შენაძენზე შესაძლებელია €300 000-დან სესხის თანხის შემთხვევაში, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ შეძლებთ დადასტურებას, რომ თქვენი წლიური შემოსავალი აღმატება  90 000 ევროს.

იპოთეკა მხოლოდ პროცენტების გადახდით ნაკლებად პოპულარულია საფრანგეთში, ვიდრე ნებისმიერ სხვა ევროპულ ქვეყანაში, მაგრამ მსგავსი ვარიანტი არსებობს, ამიტომ გაანალიზეთ ყველა შესაძლებლობა და განსაზღვრეთ ის ოპცია, რომელიც იდეალურად გამოგადგებათ კონკრეტულად თქვენს შემთხვევაში.

საფრანგეთში იპოთეკების ნაირსახეობები, რომელთა შესახებ უნდა იცოდეთ

იპოთეკის სხვადასხვა სახეობები იწვევენ სხვადასხვა დანახარჯებს. აი სამი ძირითადი ვარიანტი:

недвижимость

          1. სახელშეკრულებო იპოთეკა ან HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLEსტანდარტული იპოთეკა ითვალისწინებს შედარებით მაღალ სანოტარო მოსაკრებელს. ამ ოპციით თქვენ მოგიწევთ საფრანგეთში უძრავი ქონების ღირებულების დაახლოებით 2% გადახდა. აგრეთვე მნიშვნელოვანია იცოდეთ, რომ თქვენ შეიძლება დაგეკისროთ დამატებითი მოსაკრებლები, თუ თქვენ გადაწყვეტთ ობიექტის გადაყიდვას ან იპოთეკის ვადამდე დაფარვას, ამიტომ თუ თქვენ დაგეგმეთ საცხოვრებლის გაყიდვას მისი შეძენიდან ორი წლის განმავლობაში, ეცადეთ მოერიდოთ იპოთეკური კრედიტის ამგვარ სახეობას.ეს, როგორც წესი, კარგი არჩევანია უფრო ძველი ობიექტების გრძელვადიანი იპოთეკით შეძენისას. ამ ვარიანტის გამოყენება არ შეიძლება ახალი აშენებული ბინის, რენოვაციის ობიექტის ანდა სახლის დამოუკიდებლად აშენების მიზნით მიწის ნაკვეთის შეძენისას. ნოტარიული მოსაკრებლები ჩვეულებრივ შეადგენენ დაახლოებით 1%, ხოლო დაფარვის ვადები ვარირებს 50 წლამდე, ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე. როგორც ჩვეულებრივი იპოთეკური კრედიტების შემთხვევაში, თქვენ შეიძლება დაგეკისროთ დამატებითი საჯარიმო სანქციები (დააგლოებით 3%), თუ თქვენ გაყიდით უძრავ ქონებას საფრანგეთში მისი შეძენიდან პირველი ორი წლის განმავლობაში.2. იპოთეკა კრედიტის გამცემის სასარგებლოდ (ფულადი სახსრების კრედიტორის პრივილეგიით) ან HYPOTHÉQUE DEPRIVILÈGE DE PRÊTEUR DE DENIERS

ипотека

          3. საგარანტიო ხელშეკრულება თავდებით ან LA SOCIÉTÉ DE CAUTIONNEMENTეს ვარიანტი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ფრანგი გადასახადის გადამხდელებისათვის, მაგრამ თუ თქვენ გაქვთ კარგი საკრედიტო ისტორია, თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ საგარანტიო ხელშეკრულება თავდებით. მოსაკრებლების სტრუქტურაა აქ, როგორც წესი უფრო ლოიალურია. აგრეთვე არ არის ჯარიმები კრედიტის ვადამდე დაფარვის შემთხვევაში, ამიტომ ეს კარგი არჩევანია, თუ თქვენ გინდათ ობიექტის გადაყიდვა მალევე მისი შეძენიდან.ვიმედოვნებთ, რომ სახელმძღვანელო იყო სასარგებლო საფრანგეთში იპოთეკის შერჩევის თვალსაზრისით. თუ თქვენ დაგრჩათ კითხვები ან თქვენ გესაჭიროებათ სპეციალისტი, რომელიც დაგეხმარებათ შეძენის პროცესში მიმართეთ კომპანია კოფრანსში, რომლის სერტიფიცირებული ექსპერტები გაგიწევენ საჭირო მომსახურებას.ოლღა შოშინა

Related Posts

Compare

Enter your keyword