Монакодо батир сатып алуу үчүн көп нерсенин кереги жок: өлкөнүн жакшы жактарын билүү, анын географиясын билүү, турак жай түрлөрүн түшүнө билүү. Бирок эң негизгиси – жардам алуу үчүн «Кофранска» кайрылуу.

Compare

Enter your keyword