უძრავი ქონების გაყიდვა საფრანგეთში: რიელტორის არჩევანი

საფრანგეთში უძრავი ქონების გაყიდვის ყველაზე გავრცელებული საშუალებაა უძრავი ქონების სააგენტოს, ან როგორც მათ აქ უწოდებენ,  Agence Immobilière მომსახურებით სარგებლობა. სააგენტოს პოვნა შეიძლება ქვეყნის ნებისმიერ ქალაქში და სოფელში, ტურისტებს შორის პოპულარულ რეგიონებში კი ისინი შთამბეჭდავი რაოდენობითა და ნაირსახეობითაა წარმოდგენილი. თქვენი გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, საფრანგეთში უძრავი ქონების რომელი გაყიდვის აგენტი უნდა აირჩიოთ, იმოქმედებს მთელ პროცესზე და დამოკიდებული იქნება მრავალ ფაქტორზე, მათ შორის:

 • მათი მომავალი ჰონორარის თანხაზე;
 • თქვენს კომპეტენციაზე ფრანგული ენის დარგში;
 • რიელტორების ოფისის თქვენს სახლთან სიახლოვეზე;
 • შემოთავაზებულ აგენტის მარკეტინგის სტრატეგიაზე;
 • თქვენი უძრავი ქონების ღირებულების სააგენტო შეფასებაზე;
 • გულმოდგინებაზე და დრაივზე, რომელსაც გამოამჟღავნებს აგენტი;
 • მათი ვებ-საიტის ხარისხზე და ხელმისაწვდომობაზე;
 • უძრავი ქონების ობიექტების აღწერის ხარისხზე;
 • რიელტორისა და უძრავი ქონების სააგენტოს რეპუტაციაზე.

იმ უძრავი ქონების ტიპი, ზომა, ასაკი და მდგომარეობა, რომლის გაყიდვა გსურთ, აგრეთვე მნიშვნელოვანი ფაქტორი იქნება, რადგანაც ზოგიერთი ობიექტის ექსპონირება  შეიძლება  მხოლოდ გარკვეულ ბაზარზე.

დღეისათვის არსებობს რიგი ეროვნული ქსელური უძრავი ქონების გაყიდვის სააგენტო, რომლებიც, ალბათ, უზრუნველყოფენ სტაბილურ არსებობას ფრანგულ ბაზარზე. მიუხედავად ამისა, უნდა გაითვალისწინოთ, რომ მათი კომისია, დიდი ალბათობით, უფრო მაღალი იქნება, ვიდრე დამოუკიდებელი კერძო რიელტორებისა, ამავდროულად ამ უკანასკნელებს შეიძლება უკეთესად ესმოდეთ ლოკალური ბაზრის სპეციფიკა, და მათ შეუძლიათ უზრუნველყონ უფრო პერსონიფიცირებული მიდგომა.

Продажа недвижимости во Франции: выбор риелтора  

რა საკვირველია, არ არსებობს უარის თქმის მიზეზი სამივე ტიპის – საერთაშორისო, ეროვნული და ადგილობრივი აგენტების შეთავსებას, ეს შეიძლება ოპტიმალური გამოსავალი გახდეს, იმის ალბათობის გათვალისწინებით, რომ თქვენი უძრავი ქონება საფრანგეთში შეიძლება გამოფენილ იქნას გასაყიდად სხვადასხვა ბაზრებზე.

იშვიათად შეიძლება აგენტთან ექსკლუზიური კონტრაქტის რჩევა, უბრალოდ იმიტომ, რომ დამოუკიდებლადაც რომ გაყიდოთ თქვენი სახლი, მაინც ვალდებული იქნებით გადაუხადოთ კომისია აგენტს. ეს კაბალური ხელშეკრულებაა, და ძალიან იშვიათ შემთხვევაში არის სარფიანი გამყიდველისთვის.

რამდენი უძრავი ქონების გაყიდვის სააგენტო უნდა გამოიყენოთ?

როგორც წესი, საფრანგეთში სააგენტოებს არ ენიჭებათ ექსკლუზიური უფლებები. ხშირად გამყიდველი თავის უძრავ ქონებას საფრანგეთში დებს გასაყიდად იმდენი სააგენტოს მოწვევით, რამდენსაც თვითონ ჩათვლის საჭიროდ, ან, როგორც ფრანგები ამბობენ,  que le meilleur gagne. მაგრამ, რა თქმა უნდა, ზოგიერთი გამყიდველები შემოიფარგლებიან ერთი სააგენტოს არჩევით, რადგანაც აღნიშნული ბევრ რამეს ამარტივებს, მაგალითად, ამცირებს ვიზიტების რაოდენობას, ამარტივებს დოკუმენტებისა და გასაღების გადაცემის პროცესს და ა.შ.

თუ გსურთ დააჩქაროთ გაყიდვა, მიზანშეწონილია საფრანგეთში უძრავი ქონების გასაყიდად გონივრულ თანხად დადება რამდენიმე სააგენტოს მეშვეობით. ადეკვატური ღირებულების შემთხვევაში რამდენიმე სააგენტო იქნება მზად გაყიდოს თქვენი ობიექტი, რაც გულისხმობს მყიდველის პოვნის მეტ შანსს. რა თქმა უნდა, გარკვეულ დონემდე.

ნებისმიერ შემთხვევაში თქვენ უნდა გესმოდეთ, რომ არსებობს საფრანგეთში უძრავი ქონების აგენტის მეშვეობით გაყიდვის სამი განსხვავებული მეთოდი, და პირველ ეტაპზე ღირს მათ შორის სხვაობის გარკვევა.

 • Mandatexclusiveან ექსკლუზიური სააგენტო შეთანხმება

თუ თქვენ ხელს აწერთ mandat exclusif-ს უძრავი ქონების სააგენტოსთან, თქვენ ნიშნავთ სააგენტოს ერთადერთ არხად, რომლის მეშვეობით განხორციელდება თქვენი უძრავი ქონების გაყიდვა. სააგენტოებისა მიერ ხდება ასეთი სისტემის წახალისება, და ისინი უფრო აქტიურად აწინაურებენ  საფრანგეთში უძრავი ქონების ობიექტს, როდესაც იციან, რომ იგი მხოლოდ მათი მეშვეობით გაიყიდება.

Продажа недвижимости во Франции: выбор риелтора  

მაგრამ თუ თქვენ ხელი მოაწერეთ mandat exclusif-ს სააგენტოსთან, არაფერი არ გიშლით ხელს იპოვით მყიდველი დამოუკიდებლად, მაგრამ ამ შემთხვევაში თქვენ უნდა გაგზავნოთ პოტენციური მყიდველი სააგენტოში, რომელიც გარიგების დასრულების შემდეგ მიიღებს იგივე კომისიას, როგორსაც მიიღებდა, თუ თავად იპოვიდა მყიდველს.

ექსკლუზიური სააგენტო შეთანხმებები, როგორც წესი, გამოიყენება მესაკუთრეების მიერ, რომლებიც ყოველთვის არ იმყოფებიან ადგილზე, ან არ შეუძლიათ ან არ უნდათ დაკარგონ დრო უძრავი ქონების დაინტერესებული მყიდველისთვის დამოუკიდებლად ჩვენებაზე. შეთანხმება mandat exclusive ნაგულისხმევი მნიშვნელობით გრძელდება ყოველ სამ თვეში. თუ თქვენ გსურთ მისი შეცვლა ან მოქმედების გაუქმება, ამისათვის, სავარაუდოდ, დაგჭირდებათ რიელტორთან წერილობით დაკავშირება. გაგრძელების პირობები მითითებული იქნება კონტრაქტში.

 • Mandatsemi–exclusifან ნახევრად ექსკლუზიური სააგენტო შეთანხმება

შეთანხმების ეს სახეობა ოპტიმალურია მათთვის, ვისაც სურს ჰქონდეს მყიდველის მოძიების პირდაპირი შესაძლებლობა. სააგენტო დარჩება ერთადერთი არხი, რომლის მეშვეობით შეიძლება განხორციელდეს საფრანგეთში უძრავი ქონების ნასყიდობის გარიგების საწყისი ეტაპები, მაგრამ კონტრაქტის ასეთი წესი გულისხმობს სააგენტოსა და გამყიდველის ურთიერთშეთანხმებას აქტიურად მოძებნონ მყიდველი.

თუ თქვენ, გამყიდველი, შემდგომში მონახავთ მყიდველს, შემდგომში თქვენ მაინც ვალდებული ხართ გაგზავნოთ იგი სააგენტოში დოკუმენტების გასაფორმებლად. ამ შემთხვევაში კონტრაქტი სააგენტოსთან უნდა ითვალისწინებდეს, რომ სააგენტო კომისია მცირდება ნახევრამდე იმასთან შედარებით, რაც იქნებოდა გადასახდელი, თუ მყიდველს იპოვიდა თავად სააგენტო.

 • Mandatsimpleან არაგანსაკუთრებული შეთანხმება

საფრანგეთში უძრავი ქონების რიელტორის მეშვეობით გამყიდველი ადამიანების უმეტესობა დებენ mandat simple შეთანხმებას, რომელიც გულისხმობს, რომ გამყიდველს შეუძლია გამოიყენოს იმდენი სააგენტო, რამდენსაც მოისურვებს, და თუ იგი დამოუკიდებლად იპოვის მყიდველს, შეუძლია სრულიადაც უარი თქვას სააგენტოების მომსახურებაზე. იქედან გამომდინარე, რომ ვერცერთ სააგენტოს ვერ ექნება პრეტენზია თავდაპირველი დოკუმენტების მომზადებაზე, რადგანაც არცერთ მათგანს არ გააჩნია ექსკლუზიური კონტრაქტი, გამყიდველს შეუძლია მოახდინოს საკონკურსო ვაჭრობის ინიცირება და მიიღოს ფასის შეთავაზებები სხვადასხვა სააგენტოებისგან, რომლებთანაც დადებული აქვს mandat simple.

Продажа недвижимости во Франции: выбор риелтора  

მაგრამ შემდგომში გამყიდველი გავა პირდაპირ მუშაობაზე ნოტარიუსთან (Notaire), რომელიც შეადგენს ყველა გარიგებისთვის საჭირო დოკუმენტს:  Compromis de vente დოკუმენტებიდან (სავალდებულო განცხადება განზრახვის შესახებ, ნასყიდობის წინასწარი ხელშეკრულება) ფინალურ დოკუმენტამდე Acte devente (გაყიდვის აქტი).

მიუხედავად იმისა, თუ მომსახურების რომელი ტიპის გამოყენებას მოინდომებს მყიდველი და რომელი შეთანხმების სახეს მოაწერს ხელს, ტრანზაქციის დასკვნითი ეტაპები უნდა გაკონტროლდეს და იმართებოდეს ნოტარიუსის მიერ. როგორც წესი, ამ მიზნისთვის სწორედ გამყიდველი ნიშნავს ნოტარიუსს, და მყიდველი შეიძლება ან დაეთანხმოს ამ გადაწყვეტილებას, ან ერთდროულად დანიშნოს სხვა ნოტარიუსი საკუთარი ინტერესების წარმოსადგენად. ნოტარიუსის საზღაური ფიქსირდება, როგორც საფრანგეთში უძრავი ქონების ღირებულების პროცენტი, და არ აქვს მნიშვნელობა, რამდენი ნოტარიუსი არის ჩართული გაფორმებაში. თუ ჩართულია ორი სპეციალისტი, საზღაური გაიყოფა მათ შორის თანაბარ ნაწილებად.

ქონების გაყიდვის ფაქტობრივი მომენტი განხორციელდება ნოტარიუსის ოფისში (cabinet), რომელიც პასუხისმგებელია გაყიდვაზე, როგორც წესი, მყიდველისა და გამყიდველის თანდასწრებით, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში, მყიდველის ნოტარიუსის თანდასწრებით.

ოლღა შოშინა

Compare

Enter your keyword