საფრანგეთში უძრავი ქონების შეძენის პროცესის დაფინანსება

დარწმუნდით, რომ თქვენ აცნობიერებთ საფრანგეთში ბინის ან სახლის შეძენასთან დაკავშირებულ დანახარჯებს. აგრეთვე სტატიიდან თქვენ გაგიგებთ პირადი დაფინანსების ორგანიზების დეტალებს.

არსებობს საფრანგეთში ყიდვა-გაყიდვის გარიგების დაფინანსების სამი ვარიანტი:

  1. შეძენა ნაღდი ანგარიშსწორებით. ყველაზე პირდაპირი ვარიანტი, მაგრამ როგორც კი კაპიტალი იქნება ინვესტირებული საფრანგეთის უძრავ ქონებაში, მისი გამოთავისუფლება ძნელი იქნება (თუმცა შესაძლებელი).
  2. სახლის განმეორებითი დაგირავება ნაღდი ფულის ზრდისათვის. ალტერნატიული ვარიანტი, რომელიც არ მოითხოვს ურთიერთობას ფრანგულ ბანკებთან. ნუ გავიწყდებათ იპოთეკური გაფრთხილება «თქვენი სახლი შეიძლება ამოღებულ იქნას, თუ თქვენ არ განაგრძობთ იპოთეკური გადახდების დაფარვას». ამდენად ამ ვარიანტმა შეიძლება დარტყმის ქვეშ დააყენოს ძირითადი სახლი უძრავი ქონების ობიექტის გამო.
  3. შესაძლებელია საფრანგეთში უძრავი ქონების შეძენა იპოთეკით ფრანგული ბანკის ან კერძო საკრედიტო-საფინანსო ორგანიზაციის სასესხო სახსრებით. მათზე სხვათა შორის ვრცელდება საფრანგეთის ბანკის მიერ შემოღებული ძალიან მკაცრი წესები. ეს წესები განსაზღვრავენ თანხას, რომელიც მსესხებელმა შეიძლება ყოველთვიურად დახარჯოს იპოთეკაში. ასე, ყოველთვიური იპოთეკური გადახდები არ შეიძლება აღემატებოდეს მსესხებლის ხელფასის ერთ მესამედს.

იპოთეკა საფრანგეთში

ყველა იპოთეკური სესხი საფრანგეთში უნდა იყოს უზრუნველყოფილი სიცოცხლის დაზღვევით. მაგრამ გახსოვდეთ, რომ უძრავი ქონების ობიექტების ზოგიერთი ტიპები მიუღებელია იპოთეკური დაფინანსებისათვის.

თუ იპოთეკის განაცხადი უარყოფილ იქნება ფინანსური ინფორმაციის, სამედიცინო დაზღვევის ან უძრავი ქონების ობიექტის უვარგისობის გამო, პოტენციური კრედიტორი გასცემს წერილს, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას დეპოზიტის დაბრუნების უზრუნველსაყოფად (თუ ეს იყო შეთანხმებული წინა გაყიდვის კონტრაქტის დათქმაში, Compromis de vente).

Финансирование процесса покупки недвижимости во Франции

ამ შემთხვევაში წერილი უნდა იქნას წარდგენილი ნოტარიუსთან ან უძრავი ქონების გაყიდვის აგენტს (AgentImmobilier) Compromis de vente -ში მითითებულ თარიღამდე. წინააღმდეგ შემთხვევაში მყიდველს შეიძლევა დაავალდებულონ გარიგების გაგრძელება.

იპოთეკის გაცემის შესახებ საკრედიტო ორგანიზაციისაგან ოფერტას მიღებისას მსესხებელს უდგება 10-დღიანი მოსაცდელი პერიოდი. ეს არის იურიდიული მოთხოვნა, რომელიც უტოვებს მყიდველს საკმარის დროს იპოთეკის პირობების განსახილველად მანამდე, სანამ ის არ გადაწყვეტს ფოსტით გაუგზავნოს კრედიტორს დოკუმენტები.

ზოგადად, საფრანგეთში იპოთეკის მიღება არ არის ბევრად უფრო რთული ვიდრე ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში, მთავარია მოითმინოთ და იყოთ მზად სახელგანთქმული ფრანგული ბიუროკრატიისათვის, რომელზეც უკვე ლეგენდები დადიან.

ოლღა შოშინა

Related Posts

Compare

Enter your keyword

საფრანგეთში უძრავი ქონების შეძენის პროცესის დაფინანსება

საფრანგეთში უძრავი ქონების შეძენის პროცესის დაფინანსება

დარწმუნდით, რომ თქვენ აცნობიერებთ საფრანგეთში ბინის ან სახლის შეძენასთან დაკავშირებულ დანახარჯებს. აგრეთვე სტატიიდან თქვენ გაგიგებთ პირადი დაფინანსების ორგანიზების დეტალებს.

არსებობს საფრანგეთში ყიდვა-გაყიდვის გარიგების დაფინანსების სამი ვარიანტი:

  1. შეძენა ნაღდი ანგარიშსწორებით. ყველაზე პირდაპირი ვარიანტი, მაგრამ როგორც კი კაპიტალი იქნება ინვესტირებული საფრანგეთის უძრავ ქონებაში, მისი გამოთავისუფლება ძნელი იქნება (თუმცა შესაძლებელი).
  2. სახლის განმეორებითი დაგირავება ნაღდი ფულის ზრდისათვის. ალტერნატიული ვარიანტი, რომელიც არ მოითხოვს ურთიერთობას ფრანგულ ბანკებთან. ნუ გავიწყდებათ იპოთეკური გაფრთხილება «თქვენი სახლი შეიძლება ამოღებულ იქნას, თუ თქვენ არ განაგრძობთ იპოთეკური გადახდების დაფარვას». ამდენად ამ ვარიანტმა შეიძლება დარტყმის ქვეშ დააყენოს ძირითადი სახლი უძრავი ქონების ობიექტის გამო.
  3. შესაძლებელია საფრანგეთში უძრავი ქონების შეძენა იპოთეკით ფრანგული ბანკის ან კერძო საკრედიტო-საფინანსო ორგანიზაციის სასესხო სახსრებით. მათზე სხვათა შორის ვრცელდება საფრანგეთის ბანკის მიერ შემოღებული ძალიან მკაცრი წესები. ეს წესები განსაზღვრავენ თანხას, რომელიც მსესხებელმა შეიძლება ყოველთვიურად დახარჯოს იპოთეკაში. ასე, ყოველთვიური იპოთეკური გადახდები არ შეიძლება აღემატებოდეს მსესხებლის ხელფასის ერთ მესამედს.

იპოთეკა საფრანგეთში

ყველა იპოთეკური სესხი საფრანგეთში უნდა იყოს უზრუნველყოფილი სიცოცხლის დაზღვევით. მაგრამ გახსოვდეთ, რომ უძრავი ქონების ობიექტების ზოგიერთი ტიპები მიუღებელია იპოთეკური დაფინანსებისათვის.

თუ იპოთეკის განაცხადი უარყოფილ იქნება ფინანსური ინფორმაციის, სამედიცინო დაზღვევის ან უძრავი ქონების ობიექტის უვარგისობის გამო, პოტენციური კრედიტორი გასცემს წერილს, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას დეპოზიტის დაბრუნების უზრუნველსაყოფად (თუ ეს იყო შეთანხმებული წინა გაყიდვის კონტრაქტის დათქმაში, Compromis de vente).

Финансирование процесса покупки недвижимости во Франции

ამ შემთხვევაში წერილი უნდა იქნას წარდგენილი ნოტარიუსთან ან უძრავი ქონების გაყიდვის აგენტს (AgentImmobilier) Compromis de vente -ში მითითებულ თარიღამდე. წინააღმდეგ შემთხვევაში მყიდველს შეიძლევა დაავალდებულონ გარიგების გაგრძელება.

იპოთეკის გაცემის შესახებ საკრედიტო ორგანიზაციისაგან ოფერტას მიღებისას მსესხებელს უდგება 10-დღიანი მოსაცდელი პერიოდი. ეს არის იურიდიული მოთხოვნა, რომელიც უტოვებს მყიდველს საკმარის დროს იპოთეკის პირობების განსახილველად მანამდე, სანამ ის არ გადაწყვეტს ფოსტით გაუგზავნოს კრედიტორს დოკუმენტები.

ზოგადად, საფრანგეთში იპოთეკის მიღება არ არის ბევრად უფრო რთული ვიდრე ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში, მთავარია მოითმინოთ და იყოთ მზად სახელგანთქმული ფრანგული ბიუროკრატიისათვის, რომელზეც უკვე ლეგენდები დადიან.

ოლღა შოშინა

Related Posts

Compare

Enter your keyword